Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

29 september 2020 : drainagewerken te Dorinne-Durnal

a fire hydrant in the middle of a forest

Tijdens de spoorwerken tussen de brug aan de groeve van Chansin en de inrit van het station Dorinne-Durnal werd een betonnen aquaduct aangelegd in de spoorberm. Hierdoor ontstond een betere afwatering voor de gracht naast de spoorlijn die het modderige water van de groeve afvoert. De oude afvoerkanalen voldeden niet meer waardoor er bij hevige neerslag regelmatig overstromingen waren, ondanks het plaatsen van afvoerbuizen naar de Bocq.

Om de werken af te ronden moesten de uiteinden van het aquaduct nog geplaatst worden. Op 29 september werd hiervoor tijd vrijgemaakt. Het resultaat is op de foto’s te zien. Tot slot werden de sloten en voetpaden opnieuw geprofileerd en gereinigd.