Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

Actualiteit Saint-Ghislain, september 2022

a group of people standing in a train station

In de maand september zijn er veel werkzaamheden en activiteiten in Retrotrain geweest.

Restauratiewerk (foto’s Julien Casier en Marcel Vilain)

 

 

Modelbauw beurs (foto’s Julien Casier, Märklin Philippe, Romain Dilen)

 

 

 

Verplaatsingen op 17 september  (foto’s J. Casier)

De Cockerill locomotief werd werplaatst op spoor 7 achter stoomlocomotief 64. Dit spoor 7 zal nu worden gebruikt voor de restauratie van onze stoomlocomotieven.

 

Bezoek van de schepen

Op zaterdag 24 september hebben twee schepenen van de stad Saint-Ghislain ons bezocht. Ze waren vergezeld van Léa Saint-Ghislain, correspondente van de dienst communicatie, en Nathalie Vilain, secretaresse van de burgemeester (verhinderd om gezondheidsredenen).

Na een rondleiding in het museum door Marcel Vilain en een rondleiding in de modelbouwafdeling door Guy Stiévenart werd een bijeenkomst gehouden bij de modelbouwers.

De verantwoordelijken voor het toerisme waren zeer geïnteresseerd. De correspondent van de afdeling communicatie zal een artikel in het gemeenteblad plaatsen met de contactgegevens van de verantwoordelijken. Nathalie Vilain zal aan de burgemeester verslag uitbrengen over het bezoek. Philippe Gousset was ook aanwezig. De bijeenkomst werd afgesloten met een vriendelijk drankje aangeboden door de modelbouwers.

 

foto links: van links naar rechts, Fabrice Fourmanoit (schepen), Marcel Vilain, Guy Stiévenart, Jérémy Bricq (schepen) Clément Scholl en Romain Dillen (foto Nathalie Vilain)