Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

April 2021: vervanging van de bekabeling voor het sein L.3 te Spontin

a train traveling down train tracks near a forest

Het sein L.3 staat aan de inrit van de tunnel van Spontin (kant Spontin-Sources) en het beveiligt de inrit van het station voor de treinen uit de richting Dorinne-Durnal. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier een mechanisch sein te plaatsen, maar wegens tijdsgebrek – en een gebrek aan middelen – werd uiteindelijk gekozen voor een lichtsein. Het visuele aspect speelt op deze plaats immers een ondergeschikte rol. Het werd enkele dagen voor het festival van 2015 in gebruik genomen.

Dit sein laat toe om:

  • een trein op te houden wanneer het station volzet is;
  • doorrit aan normale snelheid van de tunnel en aankomst op het door de onderstationschef vrijgegeven spoor 1 op te leggen;
  • rit op zicht op te leggen wanneer de tunnel en het spoor 1 nog bezet kunnen zijn.

De persoon die toen de bekabeling voor de bediening van het sein heeft gelegd, maakte gebruik van een elektriciteitskast die werd overgenomen van Infrabel. Die kast werd echter niet gereinigd en de bekabeling werd niet aangepast. Hoewel deze installatie nog perfect werkt, was dat toch geen ideale situatie en bovendien werden herstellingen bemoeilijkt aangezien de elektrische circuits niet overeenkwamen met de normen die we elders aanhouden.

Dankzij de inzet van Philippe Hombroeckx is die kast nu grondig gereinigd en de oude bekabeling werd vernieuwd. Het sein L.3 wordt nu aangestuurd door een installatie die aan alle technische normen voldoet.

Alweer een stap vooruit op onze mooie spoorlijn!