Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

februari en maart 2020, Spontin: onderhoudswerkzaamheden en diverse herstellingen

a group of people standing around a plane

Les travaux d’entretien concernent également des réparations diverses de nos machines. Le 14 février dernier, la CFA (Conduite du Frein Automatique), qui était trouée suite à une erreur de conception, a été remplacée par une conduite en socarex, tuyau en plastique rigide beaucoup plus facile à replacer que la version d’origine en acier.

De onderhoudswerken omvatten ook diverse herstellingen aan onze machines. Op 14 februari werd de CFA (automatische remleiding), waarin als gevolg van een ontwerpfout een gat was ontstaan, vervangen door een socarex-pijp, een stijve kunststofpijp die veel gemakkelijker te vervangen is dan de oorspronkelijke stalen versie.

Een andere klus was de aanleg van een persluchtleiding door onze schuur, zodat we ons luchtgereedschap overal kunnen gebruiken.

We hebben ook gewerkt aan een van onze flatcars: de SAB-stelschroef, die ervoor zorgt dat de remblokken het wiel nog kunnen bereiken wanneer ze versleten zijn, werd wegens beschadiging verwijderd voor vervanging.

Op 5 maart hebben wij, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, de radiatorslangen van ons treinstel 554.18 gecontroleerd en gerepareerd.