Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

Juli 2021 - overstromingen

a train on a steel track

Juli 2021 werd gekenmerkt door de verschrikkelijke overstromingen die ons land hebben getroffen. Enkele vrijwilligers van onze vereniging werden rechtstreeks getroffen door deze tragische gebeurtenissen. Net zoals zovele landgenoten zijn ze nog steeds bezig met het opmeten van de schade aan hun woning. Onze gedachten zijn dan ook bij alle slachtoffers en hun naasten.

Tijdens het weekend van 16, 17 en 18 juli waren verschillende werken en ritten voorzien op lijn 128. De aanwezige vrijwilligers die aan het materieel en het spoor werkten, werden geconfronteerd met schokkende taferelen en de enorme schade in het zuidoosten van het land.

Hulp aan de slachtoffers

Tijdens de inspectie van het spoor om eventuele schade op te sporen, hebben onze vrijwilligers beslist om hulp te bieden aan de slachtoffers in de streek. De officiële receptie voor de voorstelling van de nieuwe livrei van de 5508 van TUC RAIL was voorzien op vrijdag 16 juli, maar met de toelating van TUC RAIL werd deze geannuleerd. Het al bestelde voedsel werd geschonken aan het OCMW van Yvoir dat het verdeelde onder de getroffen bevolking.

Onder de vrijwilligers werd ook een inzamelactie voor hulpgoederen georganiseerd. Bovendien stonden we klaar om (indien nodig) met een motorwagen een pendeldienst te organiseren tussen Bauche en Spontin – uiteraard voor zover de lijn bruikbaar bleef.

a box on a table

Inspectie van het spoor en ritten

Van vrijdag tot zondag hadden heel wat mensen een rit gereserveerd en de vraag stelde zich wat we zouden doen. We hielden rekening met de voorspellingen van het KMI die aangaven dat het op donderdagavond 15 juli definitief zou stoppen met regenen.

De schade aan lijn 128 bleef beperkt: buiten een omgevallen boom naast de loods in Spontin en twee bomen die op het spoor waren terecht gekomen, waren er twee plaatsen die onze aandacht vereisten. Nabij de groeve te Dorinne werd een vrij diepe put tussen de rails gevonden en het troebele water deed vrezen dat een deel van de ballast was weggespoeld. Het ging echter om een pas vernieuwd spoorgedeelte waar de ballast nog niet geëgaliseerd was waardoor er minder ballast tussen de rails lag. Het was al snel duidelijk dat er geen ballast was weggespoeld en dat er geen gevaar was voor de stabiliteit van het spoor. Een zorg minder dus …

In Dorinne-Durnal steeg het waterniveau ter hoogte van perron 1 tot de bovenkant van de rails. Er was echter geen gevaar voor schade aangezien het spoor hier op een rotsgrond ligt. Zelfs indien het water verder zou zijn gestegen, hadden we aan 10 km/h kunnen rijden tot het moment dat het 8 cm boven de kop van de spoorstaven zou staan. Er was dus geen probleem, ook al omdat het waterpeil diezelfde dag al begon te zakken.

Alle bruggen werden gecontroleerd en werd geen enkele schade vastgesteld. Enkel aan de kleine brug over de Ry de Foazée, nabij de vroegere wachterswoning te Purnode, was er een opeenstapeling van 2 tot 3 ton steenslag en stenen ontstaan die de doorgang van het water bemoeilijkte. Enkele dagen later werd deze doorgang vrijgemaakt (zie hieronder).

De basis van de spoorbedding werd gebouwd met grote en zware steenblokken waardoor ze het kolkende water van de Bocq goed hebben weerstaan.

Op donderdag 15 juli kon de lijn om 18.00 zonder beperkingen vrijgegeven worden. Al wie voor dit weekend een rit had gereserveerd, kreeg een mail om hun hierover te informeren.

Meer dan 350 reizigers maakten gebruik van ons aanbod, waarbij ieders gedachten bij de ramp waren die zovelen had getroffen.

Vrijmaken van de brug over de Ry de Foazée te Purnode

Tijdens het noodweer van 14 juli veranderde de Ry de Foazée, een zijrivier die nabij het station Purnode in de Bocq uitmondt, in een woeste stroom. Nabij de vroegere wachterswoning gaat ze onder de spoorlijn door.

Het snelstromende water spoelde tonnen gesteente mee dat zich ophoopte in de tuin van de woning terwijl ook 85% van de opening van de spoorwegbrug werd geblokkeerd.

a close up of a garden

Op 27 juli hebben enkele vrijwilligers, waaronder ook ‘kleine handen’, deze verstopping weggehaald. De opening tussen de stenen en het brugdek was zo klein dat de enige toegang er in bestond om in het water te gaan liggen! Hier waren de ‘kleine helpers’ in het voordeel door hun flexibiliteit wink.

a man standing next to a river

Eén voor één werden de grote stenen weggenomen waardoor er geleidelijk meer plaats ontstond voor de vrijwilligers. De opgehoopte aarde werd zowel met de hand als met schoppen weggeduwd tot naast de brug. Daar werd ze door onze spoor/wegkraan weggenomen en wat verder langs de spoorbedding gedeponeerd.

a group of people riding on the back of a boat

Tegen 16.00 was de brug volledig vrijgemaakt en was er geen gevaar meer voor een verstopping tijdens een volgend onweer.

a tunnel with water in the dark