Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

Januari / februari 2022: werven in Braibant

a train that is sitting on a dirt track

In het begin van het jaar werden de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de houten dwarsliggers in de omgeving van Braibant afgerond met het in brand steken van de spoorankers (metalen onderdelen die verhinderen dat de spoorstaaf beweegt wanneer hij uitzet door op de dwarsliggers te rusten).

 

Na deze werkzaamheden werd begonnen met het vervangen van de dwarsliggers met behulp van twee kranen. De nieuwe dwarsliggers worden niet vastgemaakt en de oude ballast wordt aan de kant gelegd om te worden gezeefd (schoongemaakt) en opnieuw in het spoor te worden gebruikt.

 

 

 

 

Deze werkwijze is minder arbeidsintensief en maakt het mogelijk de dwarsliggers “gemakkelijk” te vervangen, maar vergde wel enig verstevigingswerk aan het vervangende blad.

a construction site