Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

Bauche 08/2021 : een alternatief meetinstrument

Lorry-guide

De grondwerken voor het spoor 2 in het station van Bauche werden vereenvoudigd door een realisatie van één van onze vrijwilligers. Op een lorrie werd een installatie geplaatst waarmee twee vrijwilligers (en 2 aflossers) volstonden voor deze werf: een kraanmachinist en een bestuurder voor de dumper.

Dit hulpmiddel kwam in de plaats van een laser of een thodoliet en liet de kraanmachinist toe een mooi egaal platform te creëren zonder voortdurend zijn cabine te moeten verlaten om de vooruitgang van de werken te controleren.

a group of people traveling on a train track with trees in the background

Het perron moet zich 30 cm boven de bovenkant van de spoorstaaf bevinden en het is dus belangrijk dat de bedding van het toekomstige spoor 2 deze diepte respecteert. Bovendien vormen perfect uitgevoerde grondwerken een besparing van enkele tonnen ballast – een duur en moeilijk te verkrijgen product voor een vereniging die zonder subsidies werkt!

Het in 2020 heraangelegde spoor 1 (op basis van metingen met een laser) diende als steun voor de lorrie. Hierop werd een 6 m lange horizontale houten staak geplaatst die met kabels werd vastgezet.

a wooden bench sitting on top of a dirt field

a train sitting on top of a wooden fence

Twee meetstokken, die met kettingen aan de paal werden bevestigd, gaven de hoogte van het perron en de positie van de ondergrond aan, namelijk 10 cm onder het niveau van de dwarsliggers.

Ondanks het moeilijke terrein konden onze vrijwilligers op deze manier het werk voltooien in vier dagen. Het resultaat mag gezien worden: de bedding ligt volmaakt parallel met spoor 1.

a train traveling down a dirt road

 

a man riding a bike down a dirt road