Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

December 2020 : een historische spoorstaaf met twee loopvlakken uit 1870

a close up of a rock

Tijdens de laatste semester hebben de ploegen van Infrabel en Tuc-Rail goed doorgewerkt bij de aanleg van de nieuwe sporen in het station van Ciney (deze werf is onafhankelijk van de TSP-installaties). Pas wanneer deze omvangrijke werken beëindigd zullen zijn, kunnen ons de noodzakelijke terreinen ter beschikking gesteld worden voor de bouw van een eigen station. Een eerste prognose gaat uit van een begin van de werken in 2023.

Alle vroegere hoofd- en wijksporen werden gedemonteerd en er wordt een nieuwe bedding aangelegd. Daardoor zal de maximumsnelheid opgetrokken kunnen worden tot 120 km/h (60 km/h op sommige wissels). De perrons worden ook verlengd.

Tijdens de werken kwamen talrijke relicten uit het verleden aan het licht, onder meer gietijzeren buizen voor de watertoevoer vanuit de watertoren naar de kranen voor de bevoorrading van de locomotieven. Ter herinnering: de watertoren van Ciney bestond enkel uit een kuip die op de rotsen naast het vroegere spoor 17 was geplaatst, het spoor dat net naast de rotswand lag. Die kuip stond op de plaats waar zich nu de nieuwe brug over het station bevindt. Het water was afkomstig van de vijvers van Chapois en het werd aangevoerd door een leiding in de spoorbedding. Het hoogste peil van de vijvers lag op dezelfde hoogte als de bovenkant van de waterkuip.

Tijdens de werken vond één van onze vrijwilligers in een schroothoop ook een spoorstaaf met twee loopvlakken uit 1870. Die spoorstaaf werd waarschijnlijk gelegd door de Grande Compagnie de Luxembourg. Dit historisch stuk werd uiteraard veilig opgeborgen.